4. BÁO CÁO TỪ XA TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG THEO THỜI GIAN THỰC

Xem báo cáo trên mọi thiết bị di động có kết nối internet
 Hỗ trợ giao diện iPhone, iPad, Samsung, Tablet...
 Báo cáo doanh thu
 Kiểm kê sản phẩm

4. BÁO CÁO TỪ XA TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG THEO THỜI GIAN THỰC

Xem báo cáo trên mọi thiết bị di động có kết nối internet
 Hỗ trợ giao diện iPhone, iPad, Samsung, Tablet...
 Báo cáo doanh thu
 Kiểm kê sản phẩm

     Live Chat