3. IN BILL TẠM TÍNH, BILL THANH TOÁN - K58, K80, A5

 In bill tạm tính, in bill thanh toán
 Chỉnh sửa bill sau khi in bill tạm tính
 Bật khay tiền tự động khi in bill thanh toán
Hỗ trợ nhiều kích cỡ máy in Bill từ K58, K80 cho đến khổ A5 thông dụng

3. IN BILL TẠM TÍNH, BILL THANH TOÁN - K58, K80, A5

 In bill tạm tính, in bill thanh toán
 Chỉnh sửa bill sau khi in bill tạm tính
 Bật khay tiền tự động khi in bill thanh toán
Hỗ trợ nhiều kích cỡ máy in Bill từ K58, K80 cho đến khổ A5 thông dụng

     Live Chat