1. CÔNG NGHỆ GIAO DIỆN CẢM ỨNG ĐA ĐIỂM - KÍCH CỠ MÀN HÌNH TÙY CHỈNH

  Thích hợp mọi màn hình cảm ứng đa điểm công nghệ mới
  Đặc biệt tối ưu cho giao diện Tablet chạy Windows 10 như Surface, ASUS, ACER hoặc dòng máy AIO
  Giao diện đáp ứng mọi độ phân giản như 1024, 1280, 1360...
  Vuốt trượt danh sách món, sơ đồ bàn như đang sử dụng máy tính bảng đọc báo đơn thuần

1. CÔNG NGHỆ GIAO DIỆN CẢM ỨNG ĐA ĐIỂM - KÍCH CỠ MÀN HÌNH TÙY CHỈNH

  Thích hợp mọi màn hình cảm ứng đa điểm công nghệ mới
  Đặc biệt tối ưu cho giao diện Tablet chạy Windows 10 như Surface, ASUS, ACER hoặc dòng máy AIO
  Giao diện đáp ứng mọi độ phân giản như 1024, 1280, 1360...
  Vuốt trượt danh sách món, sơ đồ bàn như đang sử dụng máy tính bảng đọc báo đơn thuần

     Live Chat