MÔ HÌNH KIẾN TRÚC

Kiến trúc Offline (Local) hoặc kiến trúc Online (Internet) linh hoạt đáp ứng đa dạng các mô hình hiện tại như mô hình nhà hàng/cafe Fastfood/Takeaway, mô hình nhà hàng truyền thống (thanh toán sau) hoặc nhà hàng trang bị Menu điện tử dành cho khách hàng tự chọn món.
Với kiến trúc Offline cũng như Online khách hàng đều có thể áp dụng mô hình order món bằng thiết bị di động.
Mỗi kiến trúc đều có những điểm mạnh riêng tùy thuộc vào mô hình thực tế quý khách hàng mong muốn, cùng với chuyên viên tư vấn nhiều năm kinh nghiệm của chúng tôi, chúng tôi hỗ trợ quý khách hàng hiểu rõ hơn về kiến trúc thích hợp áp dụng cho mô hình kinh doanh của mình.

MÔ HÌNH VẬN HÀNH

7/19/2016 11:50:43 AM

Một xã hội năng động luôn đa dạng sức sáng tạo với đủ loại mô hình kinh doanh. Mô hình Takeaway, Fastfood, Foodcourt...bên cạnh mô hình truyền thống tạo nên một bức tranh sinh động. Một hệ thống phần mềm cần đáp ứng tính linh hoạt của các mô hình cũng như vẫn giữ nguyên vẹn tính đơn giản, dễ sử dụng. Đó là một thách thức.


KIẾN TRÚC VẬN HÀNH

7/19/2016 11:50:39 AM

Với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ tư vấn phân tích kiến trúc thích hợp với mô hình kinh doanh của quý khách. Với mỗi kiến trúc Offline hoặc Online đều có những ưu điểm riêng. 
Bảng phân tích tổng quan bên dưới giúp quý khách có cái nhìn tổng quan về kiến trúc Phần mềm L'POS.MÔ HÌNH KIẾN TRÚC

Kiến trúc Offline (Local) hoặc kiến trúc Online (Internet) linh hoạt đáp ứng đa dạng các mô hình hiện tại như mô hình nhà hàng/cafe Fastfood/Takeaway, mô hình nhà hàng truyền thống (thanh toán sau) hoặc nhà hàng trang bị Menu điện tử dành cho khách hàng tự chọn món.
Với kiến trúc Offline cũng như Online khách hàng đều có thể áp dụng mô hình order món bằng thiết bị di động.
Mỗi kiến trúc đều có những điểm mạnh riêng tùy thuộc vào mô hình thực tế quý khách hàng mong muốn, cùng với chuyên viên tư vấn nhiều năm kinh nghiệm của chúng tôi, chúng tôi hỗ trợ quý khách hàng hiểu rõ hơn về kiến trúc thích hợp áp dụng cho mô hình kinh doanh của mình.

MÔ HÌNH VẬN HÀNH

7/19/2016 11:50:43 AM

Một xã hội năng động luôn đa dạng sức sáng tạo với đủ loại mô hình kinh doanh. Mô hình Takeaway, Fastfood, Foodcourt...bên cạnh mô hình truyền thống tạo nên một bức tranh sinh động. Một hệ thống phần mềm cần đáp ứng tính linh hoạt của các mô hình cũng như vẫn giữ nguyên vẹn tính đơn giản, dễ sử dụng. Đó là một thách thức.


KIẾN TRÚC VẬN HÀNH

7/19/2016 11:50:39 AM

Với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ tư vấn phân tích kiến trúc thích hợp với mô hình kinh doanh của quý khách. Với mỗi kiến trúc Offline hoặc Online đều có những ưu điểm riêng. 
Bảng phân tích tổng quan bên dưới giúp quý khách có cái nhìn tổng quan về kiến trúc Phần mềm L'POS.     Live Chat