GÓI GIẢI PHÁP | MÁY BÁN HÀNG | PHẦN MỀM NHÀ HÀNG | PHẦN MỀM BÁN HÀNG | PHẦN MỀM DỊCH VỤ | BẢNG GIÁ HỆ THỐNG | KHÁCH HÀNG

L'POS CLB BIDA VÀ BẢNG TÍNH NĂNG

3/6/2017 1:19:13 PM

Bảng giá phần mềm quản lý CLB Bida và bảng tính năng các gói phần mềm.


CHÍNH SÁCH BÁO GIÁ

Bảng báo giá tổng quan được niêm yết chính thức trên Website.
Bảng báo giá chính thức sẽ được gửi qua Email khách hàng sau khi thống nhất về mô hình, điều khoản và chi phí phát sinh (nếu có).
Bảng báo giá được gửi qua Email có giá trị trong vòng 2 tuần.
Mọi thông tin cần hỗ trợ xin hãy liên hệ số Hotline.

BẢNG BÁO GIÁ CÁC GÓI PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ HÀNG CLB BIDA L'POS

Áp dụng: 01/03/2017

HOTLINE: 0946 236 630

VỚI KHÁCH HÀNG LÀ CHUỖI NHÀ HÀNG, CỬA HÀNG LỚN, TẬP ĐOÀN ĐA QUỐC GIA
HÃY LIÊN HỆ ĐỂ CHÚNG TÔI TƯ VẤN GIẢI PHÁP RIÊNG CHO BẠN.
 

BẢNG GIÁ PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ HÀNG CLB BIDA L'POS

 

 

 

BẢNG CHI TIẾT TÍNH NĂNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ HÀNG CLB BIDA L'POS

 

GÓI GIẢI PHÁP | MÁY BÁN HÀNG | PHẦN MỀM NHÀ HÀNG | PHẦN MỀM BÁN HÀNG | PHẦN MỀM DỊCH VỤ | BẢNG GIÁ HỆ THỐNG | KHÁCH HÀNG

L'POS CLB BIDA VÀ BẢNG TÍNH NĂNG

3/6/2017 1:19:13 PM

Bảng giá phần mềm quản lý CLB Bida và bảng tính năng các gói phần mềm.


CHÍNH SÁCH BÁO GIÁ

Bảng báo giá tổng quan được niêm yết chính thức trên Website.
Bảng báo giá chính thức sẽ được gửi qua Email khách hàng sau khi thống nhất về mô hình, điều khoản và chi phí phát sinh (nếu có).
Bảng báo giá được gửi qua Email có giá trị trong vòng 2 tuần.
Mọi thông tin cần hỗ trợ xin hãy liên hệ số Hotline.

BẢNG BÁO GIÁ CÁC GÓI PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ HÀNG CLB BIDA L'POS

Áp dụng: 01/03/2017

HOTLINE: 0946 236 630

VỚI KHÁCH HÀNG LÀ CHUỖI NHÀ HÀNG, CỬA HÀNG LỚN, TẬP ĐOÀN ĐA QUỐC GIA
HÃY LIÊN HỆ ĐỂ CHÚNG TÔI TƯ VẤN GIẢI PHÁP RIÊNG CHO BẠN.
 

BẢNG GIÁ PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ HÀNG CLB BIDA L'POS

 

 

 

BẢNG CHI TIẾT TÍNH NĂNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ HÀNG CLB BIDA L'POS

 
     Live Chat