GÓI GIẢI PHÁP | MÁY BÁN HÀNG | PHẦN MỀM NHÀ HÀNG | PHẦN MỀM BÁN HÀNG | PHẦN MỀM DỊCH VỤ | BẢNG GIÁ HỆ THỐNG | KHÁCH HÀNG

GIẢI PHÁP NÂNG CAO

7/19/2016 11:50:55 AM

Hài hòa giữa hiệu năng thiết bị và mô hình kinh doanh tương ứng của quý khách hàng, chúng tôi cung cấp một giải pháp đáp ứng chính xác nhu cầu của quý khách hàng cũng như các thiết bị phần cứng thích hợp tương ứng.

Chúng tôi kinh nghiệm triển khai cho các Nhà hàng chuẩn mực tại TP.HCM. Mô hình gồm nhiều Thu ngân, chạy mạng nội bộ không phụ thuộc internet, kết nối máy in danh sách món trực tiếp tại nhà bếp, quầy pha chế khi order món tại module POS.


 

PHÂN TÍCH GÓI GIẢI PHÁP DÀNH CHO CÁC MÔ HÌNH
 

GÓI GIẢI PHÁP | MÁY BÁN HÀNG | PHẦN MỀM NHÀ HÀNG | PHẦN MỀM BÁN HÀNG | PHẦN MỀM DỊCH VỤ | BẢNG GIÁ HỆ THỐNG | KHÁCH HÀNG

GIẢI PHÁP NÂNG CAO

7/19/2016 11:50:55 AM

Hài hòa giữa hiệu năng thiết bị và mô hình kinh doanh tương ứng của quý khách hàng, chúng tôi cung cấp một giải pháp đáp ứng chính xác nhu cầu của quý khách hàng cũng như các thiết bị phần cứng thích hợp tương ứng.

Chúng tôi kinh nghiệm triển khai cho các Nhà hàng chuẩn mực tại TP.HCM. Mô hình gồm nhiều Thu ngân, chạy mạng nội bộ không phụ thuộc internet, kết nối máy in danh sách món trực tiếp tại nhà bếp, quầy pha chế khi order món tại module POS.


 

PHÂN TÍCH GÓI GIẢI PHÁP DÀNH CHO CÁC MÔ HÌNH
 
     Live Chat