KHÁCH HÀNG PHẦM MỀM PHÒNG TẬP GYM

Thông tin triển khai khách hàng tiêu biểu ứng dụng Phần mềm quản lý phòng tập Gym L'Fitness

Phòng Tập Linh Trang

4/25/2017 2:54:46 PM

Phòng Tập Gym Linh Trang

KHÁCH HÀNG PHÒNG TẬP THỂ HÌNH X-GYM

4/25/2017 2:52:05 PM

TRIỂN KHAI CHO KHÁCH HÀNG Ở QUẬN THỦ ĐỨC TPHCM 
Là một khách hàng thân thuộc của VLIL Co.Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp giải pháp quản lý phòng tập bằng vân tay cho hệ thống X-MEN, X-GYM.

Lê Nghĩa Gym

4/21/2017 5:13:44 PM

LẮP ĐẶT PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÒNG TẬP GYM CHO PHÒNG TẬP GYM BÁ KHÂM Ở THÀNH PHỐ VĨNH LONG

4/21/2017 2:07:23 PM

TRIỂN KHAI CHO KHÁCH HÀNG TẠI THÀNH PHỐ VĨNH LONG

Phòng Tập Gym X-Men Huế

3/23/2017 10:46:40 AM

Phòng tập Hưng Phát

3/21/2017 10:38:21 AM

Triển khai phòng tập Gym Hưng Phát

QUỐC THI GYM

3/8/2017 10:22:07 AM

TRIỂN KHAI PHÒNG TẬP QUỐC THI 

GIA HƯNG GYM ỨNG DỤNG PHẦN MỀM L'FITNESS

3/7/2017 2:52:13 PM

GIA HƯNG GYM ỨNG DỤNG PHẦN MỀM L'FITNESS

Được sự tin tưởng của khách hàng ở các tỉnh thành Công ty Việt Long - VLIL Co. tự hào là nhà cung cấp phần mềm quản lý phòng tập Gym bằng vân tay cho tất cả phòng tập trong nước cũng như ngoài nước.

HỒNG HẢI GYM TRIỂN KHAI PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÒNG TẬP

3/7/2017 2:49:39 PM

HỒNG HẢI GYM TRIỂN KHAI PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÒNG TẬP

BẢO NGỌC GYM ỨNG DỤNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÒNG TẬP

1/25/2017 12:46:10 PM

BẢO NGỌC GYM ỨNG DỤNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÒNG TẬP

CHUỖI PHÒNG TẬP KIM THANH GYM TRIỂN KHAI PHẦN MỀM PHÒNG TẬP L'FITNESS

1/25/2017 11:48:51 AM

CHUỖI PHÒNG TẬP KIM THANH GYM TRIỂN KHAI PHẦN MỀM PHÒNG TẬP L'FITNESS

LẮP ĐẶT PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÒNG TẬP GYM CHO PHÒNG TẬP VPT GYM NGUYỄN TRÃI

1/25/2017 11:19:16 AM

TRIỂN KHAI CHO KHÁCH HÀNG TẠI TPHCM

TRIỂN KHAI PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÒNG TẬP GYM BẰNG VÂN TAY L''FITNESS. YOGA & SPA FIT360

1/25/2017 11:06:12 AM

TRIỂN KHAI CHO KHÁCH HÀNG TẠO TPHCM, QUẬN GÒ VẤP

TRIỂN KHAI KHÁCH HÀNG PHÒNG TẬP TUẤN SPORT CƠ SỞ 2

1/25/2017 10:40:22 AM

TRIỂN KHAI KHÁCH HÀNG PHÒNG TẬP TUẤN SPORT CƠ SỞ 2

LẮP ĐẶT PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÒNG TẬP GYM CHO PHÒNG TẬP PHƯƠNG NAM GYM TẠI THÁI NGUYÊN

10/17/2016 3:13:20 PM

TRIỂN KHAI CHO KHÁCH HÀNG TẠI THÁI NGUYÊN

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÒNG TẬP GYM CHO PHÒNG TẬP SASUKE GYM HÀ TĨNH

10/12/2016 2:56:33 PM

TRIỂN KHAI CHO KHÁCH HÀNG Ở TP.HÀ TĨNH

LẮP ĐẶT PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÒNG TẬP GYM CHO QUANG TRUNG GYM VÀ FITNESS CLUB

10/11/2016 4:31:35 PM

TRIỂN KHAI CHO KHÁCH HÀNG Ở TPHCM, QUẬN GÒ VẤP

ÁP DỤNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM L'FITNESS V2 CHO PHÒNG TẬP DŨNG SPORT

8/10/2016 2:31:12 PM

ÁP DỤNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM L'FITNESS V2 CHO PHÒNG TẬP DŨNG SPORT

KHÁCH HÀNG PHẦM MỀM PHÒNG TẬP GYM

Thông tin triển khai khách hàng tiêu biểu ứng dụng Phần mềm quản lý phòng tập Gym L'Fitness

Phòng Tập Linh Trang

4/25/2017 2:54:46 PM

Phòng Tập Gym Linh Trang

KHÁCH HÀNG PHÒNG TẬP THỂ HÌNH X-GYM

4/25/2017 2:52:05 PM

TRIỂN KHAI CHO KHÁCH HÀNG Ở QUẬN THỦ ĐỨC TPHCM 
Là một khách hàng thân thuộc của VLIL Co.Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp giải pháp quản lý phòng tập bằng vân tay cho hệ thống X-MEN, X-GYM.

Lê Nghĩa Gym

4/21/2017 5:13:44 PM

LẮP ĐẶT PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÒNG TẬP GYM CHO PHÒNG TẬP GYM BÁ KHÂM Ở THÀNH PHỐ VĨNH LONG

4/21/2017 2:07:23 PM

TRIỂN KHAI CHO KHÁCH HÀNG TẠI THÀNH PHỐ VĨNH LONG

Phòng Tập Gym X-Men Huế

3/23/2017 10:46:40 AM

Phòng tập Hưng Phát

3/21/2017 10:38:21 AM

Triển khai phòng tập Gym Hưng Phát

QUỐC THI GYM

3/8/2017 10:22:07 AM

TRIỂN KHAI PHÒNG TẬP QUỐC THI 

GIA HƯNG GYM ỨNG DỤNG PHẦN MỀM L'FITNESS

3/7/2017 2:52:13 PM

GIA HƯNG GYM ỨNG DỤNG PHẦN MỀM L'FITNESS

Được sự tin tưởng của khách hàng ở các tỉnh thành Công ty Việt Long - VLIL Co. tự hào là nhà cung cấp phần mềm quản lý phòng tập Gym bằng vân tay cho tất cả phòng tập trong nước cũng như ngoài nước.

HỒNG HẢI GYM TRIỂN KHAI PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÒNG TẬP

3/7/2017 2:49:39 PM

HỒNG HẢI GYM TRIỂN KHAI PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÒNG TẬP

BẢO NGỌC GYM ỨNG DỤNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÒNG TẬP

1/25/2017 12:46:10 PM

BẢO NGỌC GYM ỨNG DỤNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÒNG TẬP

CHUỖI PHÒNG TẬP KIM THANH GYM TRIỂN KHAI PHẦN MỀM PHÒNG TẬP L'FITNESS

1/25/2017 11:48:51 AM

CHUỖI PHÒNG TẬP KIM THANH GYM TRIỂN KHAI PHẦN MỀM PHÒNG TẬP L'FITNESS

LẮP ĐẶT PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÒNG TẬP GYM CHO PHÒNG TẬP VPT GYM NGUYỄN TRÃI

1/25/2017 11:19:16 AM

TRIỂN KHAI CHO KHÁCH HÀNG TẠI TPHCM

TRIỂN KHAI PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÒNG TẬP GYM BẰNG VÂN TAY L''FITNESS. YOGA & SPA FIT360

1/25/2017 11:06:12 AM

TRIỂN KHAI CHO KHÁCH HÀNG TẠO TPHCM, QUẬN GÒ VẤP

TRIỂN KHAI KHÁCH HÀNG PHÒNG TẬP TUẤN SPORT CƠ SỞ 2

1/25/2017 10:40:22 AM

TRIỂN KHAI KHÁCH HÀNG PHÒNG TẬP TUẤN SPORT CƠ SỞ 2

LẮP ĐẶT PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÒNG TẬP GYM CHO PHÒNG TẬP PHƯƠNG NAM GYM TẠI THÁI NGUYÊN

10/17/2016 3:13:20 PM

TRIỂN KHAI CHO KHÁCH HÀNG TẠI THÁI NGUYÊN

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÒNG TẬP GYM CHO PHÒNG TẬP SASUKE GYM HÀ TĨNH

10/12/2016 2:56:33 PM

TRIỂN KHAI CHO KHÁCH HÀNG Ở TP.HÀ TĨNH

LẮP ĐẶT PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÒNG TẬP GYM CHO QUANG TRUNG GYM VÀ FITNESS CLUB

10/11/2016 4:31:35 PM

TRIỂN KHAI CHO KHÁCH HÀNG Ở TPHCM, QUẬN GÒ VẤP

ÁP DỤNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM L'FITNESS V2 CHO PHÒNG TẬP DŨNG SPORT

8/10/2016 2:31:12 PM

ÁP DỤNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM L'FITNESS V2 CHO PHÒNG TẬP DŨNG SPORT

     Live Chat