PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỊCH VỤ - L'SERVICES

3/5/2017 7:16:55 PM

Bảng giá Phần mềm Quản lý Hội viên - Khách hàng thân thiết L'Services.

CHÍNH SÁCH BÁO GIÁ

Bảng báo giá tổng quan được niêm yết chính thức trên Website.
Bảng báo giá chính thức sẽ được gửi qua Email khách hàng sau khi thống nhất về mô hình, điều khoản và chi phí phát sinh (nếu có).
Bảng báo giá được gửi qua Email có giá trị trong vòng 2 tuần.
Mọi thông tin cần hỗ trợ xin hãy liên hệ số Hotline.

BẢNG BÁO GIÁ CÁC GÓI PHẦN MỀM

Áp dụng: 01/03/2017 

HOTLINE: 0946 236 630

VỚI KHÁCH HÀNG LÀ TẬP ĐOÀN ĐA QUỐC GIA. HÃY LIÊN HỆ ĐỂ CHÚNG TÔI TƯ VẤN GIẢI PHÁP RIÊNG CHO BẠN.

CHÚNG TÔI LUÔN CÓ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO CÁC NHÀ KHỞI NGHIỆP (GPKD < 3 THÁNG). HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI.

 

BẢNG GIÁ PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG - L'SERVICES V6.0 


 


PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỊCH VỤ - L'SERVICES

3/5/2017 7:16:55 PM

Bảng giá Phần mềm Quản lý Hội viên - Khách hàng thân thiết L'Services.

CHÍNH SÁCH BÁO GIÁ

Bảng báo giá tổng quan được niêm yết chính thức trên Website.
Bảng báo giá chính thức sẽ được gửi qua Email khách hàng sau khi thống nhất về mô hình, điều khoản và chi phí phát sinh (nếu có).
Bảng báo giá được gửi qua Email có giá trị trong vòng 2 tuần.
Mọi thông tin cần hỗ trợ xin hãy liên hệ số Hotline.

BẢNG BÁO GIÁ CÁC GÓI PHẦN MỀM

Áp dụng: 01/03/2017 

HOTLINE: 0946 236 630

VỚI KHÁCH HÀNG LÀ TẬP ĐOÀN ĐA QUỐC GIA. HÃY LIÊN HỆ ĐỂ CHÚNG TÔI TƯ VẤN GIẢI PHÁP RIÊNG CHO BẠN.

CHÚNG TÔI LUÔN CÓ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO CÁC NHÀ KHỞI NGHIỆP (GPKD < 3 THÁNG). HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI.

 

BẢNG GIÁ PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG - L'SERVICES V6.0 


 


     Live Chat