TRUNG TÂM ANH NGỮ ROCK

9/9/2016 5:21:12 PM

TRUNG TÂM ANH NGỮ ROCK

Trung tâm anh ngữ Rock với việc giảng dạy 100% giáo viên bản ngữ nhằm mang đến chất lượng giảng dạy cao nhất cho học viên.

Với quy mô cơ sở tại Bình Dương, Rock đang mong muốn mở rộng hơn nữa. Rock đã ứng dụng hệ thống phần mềm quản lý học viên trung tâm do VLIL Co. cung cấp và hướng dẫn đào tạo.

Chúc Rock ngày càng thành công và phát triển.

\

TRUNG TÂM ANH NGỮ ROCK

9/9/2016 5:21:12 PM

TRUNG TÂM ANH NGỮ ROCK

Trung tâm anh ngữ Rock với việc giảng dạy 100% giáo viên bản ngữ nhằm mang đến chất lượng giảng dạy cao nhất cho học viên.

Với quy mô cơ sở tại Bình Dương, Rock đang mong muốn mở rộng hơn nữa. Rock đã ứng dụng hệ thống phần mềm quản lý học viên trung tâm do VLIL Co. cung cấp và hướng dẫn đào tạo.

Chúc Rock ngày càng thành công và phát triển.

\

     Live Chat