MÔ HÌNH | PHẦN MỀM QUẢN LÝ L'EDU | BẢNG GIÁ | TRIỂN KHAI | LIÊN HỆ 

TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ ÚC SÀI GÒN - AUS CENTER

8/28/2016 8:43:56 PM

TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ ÚC SÀI GÒN - AUS CENTER

Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Úc Sài Gòn có trụ sở chính tại Quận 7, TP.HCM đã áp dụng và vận hành Hệ thống phần mềm Quản lý Học viên L'EDU do Quanlyhocvien.com triển khai. Hệ thống vận hành toàn bộ quy trình khép kín của trung tâm từ quy trình Ghi danh học viên tiềm năng, Đóng học phí, Quản lý học tập, Chi lương giáo viên cho đến xem Báo cáo đa cơ sở.

Ứng dụng hệ thống phần mềm vào quản lý các cở sở khác nhau đã giảm thiểu công tác nghiệp vụ quản lý, giúp Trung tâm Úc Sài Gòn chuyên tâm vào chuyên môn nâng cao chất lượng giảng dạy đến học viên.

Chúc Anh ngữ Quốc tế Úc Sài Gòn ngày càng mở rộng và phát triển hơn.

MÔ HÌNH | PHẦN MỀM QUẢN LÝ L'EDU | BẢNG GIÁ | TRIỂN KHAI | LIÊN HỆ 

TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ ÚC SÀI GÒN - AUS CENTER

8/28/2016 8:43:56 PM

TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ ÚC SÀI GÒN - AUS CENTER

Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Úc Sài Gòn có trụ sở chính tại Quận 7, TP.HCM đã áp dụng và vận hành Hệ thống phần mềm Quản lý Học viên L'EDU do Quanlyhocvien.com triển khai. Hệ thống vận hành toàn bộ quy trình khép kín của trung tâm từ quy trình Ghi danh học viên tiềm năng, Đóng học phí, Quản lý học tập, Chi lương giáo viên cho đến xem Báo cáo đa cơ sở.

Ứng dụng hệ thống phần mềm vào quản lý các cở sở khác nhau đã giảm thiểu công tác nghiệp vụ quản lý, giúp Trung tâm Úc Sài Gòn chuyên tâm vào chuyên môn nâng cao chất lượng giảng dạy đến học viên.

Chúc Anh ngữ Quốc tế Úc Sài Gòn ngày càng mở rộng và phát triển hơn.
     Live Chat