MÔ HÌNH | PHẦN MỀM QUẢN LÝ L'EDU | BẢNG GIÁ | TRIỂN KHAI | LIÊN HỆ 

PHẦN MỀM TRƯỜNG DẠY NHẠC

2/16/2017 11:05:40 AM

Văn hóa tinh thần đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hiện nay. Với mức sống ngày càng cao, nhu cầu âm nhạc dần trở thành một nhu cầu tất yếu.

Phần mềm quản lý Trường dạy nhạc/Học viên âm nhạc L'EDU - Gói Chuẩn là một giải pháp hữu hiệu và đơn giản trong việc quản lý một trung tâm vừa và nhỏ. Ở giai đoạn khởi nghiệp hoặc mới vận hành một trung tâm, các tính năng quy trình hữu ích được cung cấp bởi Phần mềm quản lý Trường dạy nhạc/Học viên âm nhạc L'EDU - Gói Chuẩn sẽ giúp trung tâm đi vào vận hành một cách khoa học và chặt chẽ.

Phần mềm quản lý Trường dạy nhạc/Học viên âm nhạc L'EDU - Gói Chuẩn cung cấp quy trình Ghi danh đóng học phí, in biên lai học viên, quản lý điểm danh thời khóa biểu học viên, thống kê báo cáo học viên cũng như các quy trình quan trong việc vận hành quản lý một Trường dạy nhạc/Học viên âm nhạc.

Dữ liệu sẵn có của quý khách hàng hoàn toàn được xử trí và import từ file Excel giúp việc chuyển đổi từ mô hình làm giấy tờ sang sang phần mềm không bị gián đoạn. Công đoạn import dữ liệu đòi hỏi tính chính xác và tuân thủ theo mẫu file excel được cung cấp bởi L'EDU. Tính năng thông minh này sẽ hỗ trợ các dữ liệu quan trọng nhất được chuyển đổi một cách nhanh chóng nhất như: danh sách tư vấn viên, danh sách học viên, danh sách lớp học, danh sách biên lai đóng học phí...

Tại mọi thời điểm Phần mềm quản lý Trường dạy nhạc/Học viên âm nhạc L'EDU - Gói Chuẩn có thể mở rộng sang Gói Chuyên Nghiệp nhằm mang lại các hiệu quả nâng cao trong quá trình quản lý và vận hành. 

Hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn quy trình, mô hình thích hợp nhất.


ĐÓNG HỌC PHÍ LINH HOẠT THEO THỜI LƯỢNG, CẤP ĐỘ

Đáp ứng hơn 100 mô hình triển khai thực tế của quý khách hàng, VLIL Co. đã áp dụng các quy trình vận hành logic một cách uyển chuyển nhất với mục tiêu chỉ vài thao tác thiết lập Thông số là có thể đáp ứng được một mô hình thực tế của một  Trường dạy nhạc/Học viên âm nhạc.

Thực tế đã chứng tỏ quy trình Ghi danh, Đóng học phí là quy trình đòi hỏi cần phải có sự linh hoạt của phần mềm và sự quyết tâm áp dụng phần mềm vào công tác quản lý. Sự linh hoạt của Hệ thống phần mềm quản lý học viên L'EDU từ việc cho đóng học phí theo thời lượng, cho phép học thử cũng như đặt cọc.

Với hơn 1000 tính năng và liên tục được mở rộng phát triển. Phần mềm L'EDU - Gói chuyên nghiệp đáp ứng quy trình trung tâm ngoại ngữ/âm nhạc một cách chặt chẽ. Tham khảo bảng tính năng phần mềm và các gói phần mềm của chúng tôi.

Hỗ trợ việc ghi danh một lớp nhiều cấp độ tại trường dạy nhạc/Học viên âm nhạc, Hệ thống phần mềm L'EDU quản lý việc đóng học phí cho nhiều cấp độ học viên theo học tại một lớp giúp việc quản lý điều phối được thuận tiện đơn giản.
 

THỜI KHÓA BIỂU ĐỘNG THEO LỊCH LỄ TẾT

Lịch lễ tết có thể thiết lập trước cũng như sau khi tạo khung lớp học. Hệ thống vận hành theo thuật toán thông minh sẽ tự xử trí và sắp xếp lớp học theo lịch học thích hợp và tối ưu nhất. Bên cạnh việc sắp xếp tự động, chúng tôi bố trí phòng giáo vụ có thể tự sắp xếp bố trí thích hợp nhất với tình hình thực tế của trung tâm.

Tại mọi thời điểm thời khóa biểu, lịch học, lịch giảng dạy có thể cập nhật và thông báo qua Email đến tài khoản Email của học viên. Mở rộng mô hình Gói phần mềm L'EDU Chuyên Nghiệp, hệ thống L'EDU đáp ứng tài khoản đăng nhập hệ thống cho Học viên và Giáo viên giúp Học viên và Giáo viên có thể dễ dàng đăng nhập hệ thống và kiểm tra lịch học, lịch giảng dạy.
 

MỞ RỘNG SANG MÔ HÌNH CHUYÊN NGHIỆP, MÔ HÌNH TẬP ĐOÀN

Đối với các tập đoàn lớn, trung tâm có nhiều chi nhánh trụ sở tại các tỉnh thành khác ngoài TP.HCM, chúng tôi cung cấp giải pháp Gói phần mềm quản lý học viên L'EDU - Dành cho tập đoàn. Với các module đặc biệt như Tư vấn online, Ghi danh online, Báo cáo đa cơ sở và kiến trúc được đảm bảo vận hành dữ liệu lớn. Chúng tôi luôn hướng đến các giải pháp tối ưu nhất và đáp ứng tính triển khai diện rộng nhanh nhất đến quý khách hàng.

 

TÍCH HỢP SẴN SÀNG MODULE L'EDU OFFLINE

Đáp ứng tính liên tục cho các trung tâm, tập đoàn lớn, chúng tôi cung cấp gói L'EDU Offline vận hành đồng bộ khi mất internet. Quý khách hàng có thể an tâm sử dụng ghi danh đóng học phí cho học viên mà không sợ bị gián đoạn sử dụng. Với kiến trúc độc đáo gói L'EDU Offline là một module đặc biệt được dành riêng cho Gói phần mềm L'EDU chuyên nghiệp mô hình dành cho các Tập đoàn lớn.
 

 

CÁC MODULE TÍNH NĂNG TIÊU BIỂU PHẦN MỀM L'EDU

PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỌC VIÊN L'EDU - GÓI CHUẨN

MODULE QUẢN LÝ GHI DANH ĐÓNG HỌC PHÍ . Ghi danh học viên
. Đóng học phí học viên ghi danh
. Đóng học phí theo thời lượng
. Tìm kiếm học viên theo mã
. In biên lai A4, A5
MODULE QUẢN LÝ LỚP HỌC . Tạo lớp học với các thông tin cơ bản lớp học
. Tạo ngày giờ học nhiều ngày 1 tuần, nhiều buổi 1 ngày
. Tạo thù lao giáo viên tương ứng giờ học
. Học phí lớp học
. Quy tắc động Ngày bắt đầu - Thời lượng - Ngày kết thúc
MODULE QUẢN LÝ ĐIỂM DANH , THỜI KHÓA BIỂU . Thời khóa biểu theo ngày học, lớp học
. Thời khóa biểu theo giáo viên
. Chuyển đổi ngày giờ học
. Điểm danh học viên
. Quản lý nghỉ học có phép, không phép
MODULE QUẢN LÝ HỌC TẬP HỌC VIÊN . Quản lý thông tin học viên
. Quản lý tính chuyên cần của học viên
. Quản lý chuyển lớp, bảo lưu
. Quản lý thời lượng đã học
. Quản lý lịch sử học tập của học viên
MODULE QUẢN LÝ GIÁO VIÊN . Thông tin cá nhân giáo viên
. Phân bổ lịch giảng dạy giáo viên
. Giáo viên chấm thi
MODULE QUẢN LÝ THI CỬ . Lịch thi cử liên quan đến lớp học
. Lịch thi cử kỳ thi liên quan chứng chỉ
. Thông tin lịch thi
. Quản lý điểm số
. Quản lý bằng cấp
MODULE QUẢN LÝ LỊCH LỄ TẾT . Thiết lập lịch nghỉ lễ tết
. Hệ thống tự nhận dạng lịch nghĩ lễ tết đã được thiết lập trước đó
MODULE BÁO CÁO HỌC PHÍ . Báo cáo doanh thu học phí
. Báo cáo tiêu chí từ ngày - đến ngày
MODULE QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG . Thông tin cá nhân người sử dụng hệ thống
. Thông tin tài khoản
MODULE PHÂN QUYỀN NGƯỜI DÙNG . Phân quyền chi tiết người sử dụng
. Phân quyền theo nhóm chức năng, chức năng
MODULE QUẢN LÝ LỚP TIỀM NĂNG . Tạo lớp tiềm năng: Lớp mở theo đủ số lượng ghi danh
. Quản lý thông tin lớp tiềm năng
. Quản lý học viên ghi danh lớp tiềm năng
. Thuật toán tổng hợp lớp tiềm năng
. Chuyển lớp tiềm năng thành lớp học
MODULE CHI LƯƠNG GIẢNG DẠY GIÁO VIÊN . Chi lương giáo viên dựa trên thù lao giảng dạy
. Thù lao dựa trên đơn vị thời lượng giảng dạy
MODULE KẾ TOÁN DUYỆT HỌC PHÍ . Kế toán duyệt học phí trước khi vào báo cáo doanh thu
MODULE LỚP TIỀN ĐỀ CẤP LỚP . Tạo các lớp liền kề nhanh chóng
. Tạo cấp lớp (Khóa học) gồm các lớp liền kề
. Logic giảm giá khi đóng học phí cấp lớp
MODULE QUẢN LÝ KHO, BÁN HÀNG . Quản lý nhập sản phẩm phục vụ trung tâm
. Bán sản phẩm cho học viên
. Báo cáo doanh thu bán sản phẩm
MODULE QUẢN LÝ THU CHI . Quản lý thu chi phát sinh ngoài học phí
. Báo cáo thu chi phát sinh
MODULE BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH . Báo cáo tổng hợp tình hình kinh doanh: Học phí, Chi lương, Bán hàng, Thu chi phát sinh
MODULE QUẢN LÝ CHỨNG TỪ . Tìm kiếm, quản lý chứng từ đã in ra

PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỌC VIÊN L'EDU - GÓI CHUYÊN NGHIỆP

MODULE TÀI KHOẢN HỌC VIÊN . Tài khoản học viên đăng nhập hệ thống
. Thời khóa biểu học viên
. Cập nhật thông tin cá nhân học viên
MODULE CHUYỂN HỌC PHÍ, TÀI KHOẢN HỌC PHÍ . Quản lý tài khoản tiền dư của học viên
. Chuyển học phí cho người thân khi dừng học
. Bảo lưu tài khoản dư
MODULE QUẢN LÝ SỰ KIỆN . Quản lý sự kiện thông báo chung đến toàn học viên
. Thuật toán chọn ngày dựa vào điều kiện tiền đề
MODULE GỬI MAIL THÔNG BÁO  . Gửi mail thông báo đến học viên của lớp học
. Gửi mail thông báo khi tạo tài khoản học viên, giáo viên
. Gửi mail thông báo khi thay đổi thông tin lịch học
MODULE LỚP THEO HỢP ĐỒNG . Tạo và quản lý lớp theo hợp đồng trọn gói
. Báo cáo doanh thu học phí theo ghi danh, theo hợp đồng
MODULE QUẢN LÝ TƯ VẤN . Phân quyền tư vấn viên đăng nhập hệ thống
. Quản lý tài khoản tư vấn viên
. Thiết lập và quản lý hoa hồng tư vấn viên
. Quản lý chi hoa hồng tư vấn viên
MODULE TÀI KHOẢN GIÁO VIÊN . Tài khoản Giáo viên đăng nhập hệ thống
. Xem lịch giảng dạy, thông tin chi lương liên quan
MODULE GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ GIẢNG DẠY . Quản lý giáo viên đăng ký giảng dạy lớp học
. Xét duyệt và phân bổ giáo viên thỏa điều kiện
MODULE QUẢN LÝ CÔNG VIỆC NỘI BỘ . Thiết lập dự án nội bộ
. Thiết lập hạng mục công việc liên quan
. Thiết lập đội ngũ tham gia dự án
. Quản lý tiến độ dự án

PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỌC VIÊN L'EDU - GÓI TẬP ĐOÀN

MODULE ACTIVITY DASHBOARD . Giao diện Dashboard dành cho quản lý
. Hiển thị mọi thông tin trực quan: Đóng học phí, Điểm danh, Chi lương
MODULE TƯ VẤN TRỰC TUYẾN . Tài khoản online tư vấn cho mọi học viên
. Tích hợp link URL vào website trung tâm
MODULE GHI DANH TRỰC TUYẾN . Học viên ngoài trung tâm có thể ghi danh Online 
MODULE TÍCH HỢP GỬI TIN NHẮN SMS . Hỗ trợ tích hợp hệ thống nhắn tin SMS đến học viên.
MODULE L'EDU OFFLINE CÀI ĐẶT TẠI MÁY TRẠM . Gói L'EDU đặc biệt cài đặt tại máy trạm vận hành khi không có internet
MODULE BÁO CÁO ĐA CƠ SỞ . Báo cáo tài chính đa cơ sở
PHÁT TRIỂN TÍNH NĂNG THEO YÊU CẦU . Phân tích, ưu tiên phát triển tính năng theo yêu cầu khách hàngĐỘI NGŨ CHUYÊN VIÊN 

 

MÔ HÌNH | PHẦN MỀM QUẢN LÝ L'EDU | BẢNG GIÁ | TRIỂN KHAI | LIÊN HỆ 

PHẦN MỀM TRƯỜNG DẠY NHẠC

2/16/2017 11:05:40 AM

Văn hóa tinh thần đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hiện nay. Với mức sống ngày càng cao, nhu cầu âm nhạc dần trở thành một nhu cầu tất yếu.

Phần mềm quản lý Trường dạy nhạc/Học viên âm nhạc L'EDU - Gói Chuẩn là một giải pháp hữu hiệu và đơn giản trong việc quản lý một trung tâm vừa và nhỏ. Ở giai đoạn khởi nghiệp hoặc mới vận hành một trung tâm, các tính năng quy trình hữu ích được cung cấp bởi Phần mềm quản lý Trường dạy nhạc/Học viên âm nhạc L'EDU - Gói Chuẩn sẽ giúp trung tâm đi vào vận hành một cách khoa học và chặt chẽ.

Phần mềm quản lý Trường dạy nhạc/Học viên âm nhạc L'EDU - Gói Chuẩn cung cấp quy trình Ghi danh đóng học phí, in biên lai học viên, quản lý điểm danh thời khóa biểu học viên, thống kê báo cáo học viên cũng như các quy trình quan trong việc vận hành quản lý một Trường dạy nhạc/Học viên âm nhạc.

Dữ liệu sẵn có của quý khách hàng hoàn toàn được xử trí và import từ file Excel giúp việc chuyển đổi từ mô hình làm giấy tờ sang sang phần mềm không bị gián đoạn. Công đoạn import dữ liệu đòi hỏi tính chính xác và tuân thủ theo mẫu file excel được cung cấp bởi L'EDU. Tính năng thông minh này sẽ hỗ trợ các dữ liệu quan trọng nhất được chuyển đổi một cách nhanh chóng nhất như: danh sách tư vấn viên, danh sách học viên, danh sách lớp học, danh sách biên lai đóng học phí...

Tại mọi thời điểm Phần mềm quản lý Trường dạy nhạc/Học viên âm nhạc L'EDU - Gói Chuẩn có thể mở rộng sang Gói Chuyên Nghiệp nhằm mang lại các hiệu quả nâng cao trong quá trình quản lý và vận hành. 

Hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn quy trình, mô hình thích hợp nhất.


ĐÓNG HỌC PHÍ LINH HOẠT THEO THỜI LƯỢNG, CẤP ĐỘ

Đáp ứng hơn 100 mô hình triển khai thực tế của quý khách hàng, VLIL Co. đã áp dụng các quy trình vận hành logic một cách uyển chuyển nhất với mục tiêu chỉ vài thao tác thiết lập Thông số là có thể đáp ứng được một mô hình thực tế của một  Trường dạy nhạc/Học viên âm nhạc.

Thực tế đã chứng tỏ quy trình Ghi danh, Đóng học phí là quy trình đòi hỏi cần phải có sự linh hoạt của phần mềm và sự quyết tâm áp dụng phần mềm vào công tác quản lý. Sự linh hoạt của Hệ thống phần mềm quản lý học viên L'EDU từ việc cho đóng học phí theo thời lượng, cho phép học thử cũng như đặt cọc.

Với hơn 1000 tính năng và liên tục được mở rộng phát triển. Phần mềm L'EDU - Gói chuyên nghiệp đáp ứng quy trình trung tâm ngoại ngữ/âm nhạc một cách chặt chẽ. Tham khảo bảng tính năng phần mềm và các gói phần mềm của chúng tôi.

Hỗ trợ việc ghi danh một lớp nhiều cấp độ tại trường dạy nhạc/Học viên âm nhạc, Hệ thống phần mềm L'EDU quản lý việc đóng học phí cho nhiều cấp độ học viên theo học tại một lớp giúp việc quản lý điều phối được thuận tiện đơn giản.
 

THỜI KHÓA BIỂU ĐỘNG THEO LỊCH LỄ TẾT

Lịch lễ tết có thể thiết lập trước cũng như sau khi tạo khung lớp học. Hệ thống vận hành theo thuật toán thông minh sẽ tự xử trí và sắp xếp lớp học theo lịch học thích hợp và tối ưu nhất. Bên cạnh việc sắp xếp tự động, chúng tôi bố trí phòng giáo vụ có thể tự sắp xếp bố trí thích hợp nhất với tình hình thực tế của trung tâm.

Tại mọi thời điểm thời khóa biểu, lịch học, lịch giảng dạy có thể cập nhật và thông báo qua Email đến tài khoản Email của học viên. Mở rộng mô hình Gói phần mềm L'EDU Chuyên Nghiệp, hệ thống L'EDU đáp ứng tài khoản đăng nhập hệ thống cho Học viên và Giáo viên giúp Học viên và Giáo viên có thể dễ dàng đăng nhập hệ thống và kiểm tra lịch học, lịch giảng dạy.
 

MỞ RỘNG SANG MÔ HÌNH CHUYÊN NGHIỆP, MÔ HÌNH TẬP ĐOÀN

Đối với các tập đoàn lớn, trung tâm có nhiều chi nhánh trụ sở tại các tỉnh thành khác ngoài TP.HCM, chúng tôi cung cấp giải pháp Gói phần mềm quản lý học viên L'EDU - Dành cho tập đoàn. Với các module đặc biệt như Tư vấn online, Ghi danh online, Báo cáo đa cơ sở và kiến trúc được đảm bảo vận hành dữ liệu lớn. Chúng tôi luôn hướng đến các giải pháp tối ưu nhất và đáp ứng tính triển khai diện rộng nhanh nhất đến quý khách hàng.

 

TÍCH HỢP SẴN SÀNG MODULE L'EDU OFFLINE

Đáp ứng tính liên tục cho các trung tâm, tập đoàn lớn, chúng tôi cung cấp gói L'EDU Offline vận hành đồng bộ khi mất internet. Quý khách hàng có thể an tâm sử dụng ghi danh đóng học phí cho học viên mà không sợ bị gián đoạn sử dụng. Với kiến trúc độc đáo gói L'EDU Offline là một module đặc biệt được dành riêng cho Gói phần mềm L'EDU chuyên nghiệp mô hình dành cho các Tập đoàn lớn.
 

 

CÁC MODULE TÍNH NĂNG TIÊU BIỂU PHẦN MỀM L'EDU

PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỌC VIÊN L'EDU - GÓI CHUẨN

MODULE QUẢN LÝ GHI DANH ĐÓNG HỌC PHÍ . Ghi danh học viên
. Đóng học phí học viên ghi danh
. Đóng học phí theo thời lượng
. Tìm kiếm học viên theo mã
. In biên lai A4, A5
MODULE QUẢN LÝ LỚP HỌC . Tạo lớp học với các thông tin cơ bản lớp học
. Tạo ngày giờ học nhiều ngày 1 tuần, nhiều buổi 1 ngày
. Tạo thù lao giáo viên tương ứng giờ học
. Học phí lớp học
. Quy tắc động Ngày bắt đầu - Thời lượng - Ngày kết thúc
MODULE QUẢN LÝ ĐIỂM DANH , THỜI KHÓA BIỂU . Thời khóa biểu theo ngày học, lớp học
. Thời khóa biểu theo giáo viên
. Chuyển đổi ngày giờ học
. Điểm danh học viên
. Quản lý nghỉ học có phép, không phép
MODULE QUẢN LÝ HỌC TẬP HỌC VIÊN . Quản lý thông tin học viên
. Quản lý tính chuyên cần của học viên
. Quản lý chuyển lớp, bảo lưu
. Quản lý thời lượng đã học
. Quản lý lịch sử học tập của học viên
MODULE QUẢN LÝ GIÁO VIÊN . Thông tin cá nhân giáo viên
. Phân bổ lịch giảng dạy giáo viên
. Giáo viên chấm thi
MODULE QUẢN LÝ THI CỬ . Lịch thi cử liên quan đến lớp học
. Lịch thi cử kỳ thi liên quan chứng chỉ
. Thông tin lịch thi
. Quản lý điểm số
. Quản lý bằng cấp
MODULE QUẢN LÝ LỊCH LỄ TẾT . Thiết lập lịch nghỉ lễ tết
. Hệ thống tự nhận dạng lịch nghĩ lễ tết đã được thiết lập trước đó
MODULE BÁO CÁO HỌC PHÍ . Báo cáo doanh thu học phí
. Báo cáo tiêu chí từ ngày - đến ngày
MODULE QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG . Thông tin cá nhân người sử dụng hệ thống
. Thông tin tài khoản
MODULE PHÂN QUYỀN NGƯỜI DÙNG . Phân quyền chi tiết người sử dụng
. Phân quyền theo nhóm chức năng, chức năng
MODULE QUẢN LÝ LỚP TIỀM NĂNG . Tạo lớp tiềm năng: Lớp mở theo đủ số lượng ghi danh
. Quản lý thông tin lớp tiềm năng
. Quản lý học viên ghi danh lớp tiềm năng
. Thuật toán tổng hợp lớp tiềm năng
. Chuyển lớp tiềm năng thành lớp học
MODULE CHI LƯƠNG GIẢNG DẠY GIÁO VIÊN . Chi lương giáo viên dựa trên thù lao giảng dạy
. Thù lao dựa trên đơn vị thời lượng giảng dạy
MODULE KẾ TOÁN DUYỆT HỌC PHÍ . Kế toán duyệt học phí trước khi vào báo cáo doanh thu
MODULE LỚP TIỀN ĐỀ CẤP LỚP . Tạo các lớp liền kề nhanh chóng
. Tạo cấp lớp (Khóa học) gồm các lớp liền kề
. Logic giảm giá khi đóng học phí cấp lớp
MODULE QUẢN LÝ KHO, BÁN HÀNG . Quản lý nhập sản phẩm phục vụ trung tâm
. Bán sản phẩm cho học viên
. Báo cáo doanh thu bán sản phẩm
MODULE QUẢN LÝ THU CHI . Quản lý thu chi phát sinh ngoài học phí
. Báo cáo thu chi phát sinh
MODULE BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH . Báo cáo tổng hợp tình hình kinh doanh: Học phí, Chi lương, Bán hàng, Thu chi phát sinh
MODULE QUẢN LÝ CHỨNG TỪ . Tìm kiếm, quản lý chứng từ đã in ra

PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỌC VIÊN L'EDU - GÓI CHUYÊN NGHIỆP

MODULE TÀI KHOẢN HỌC VIÊN . Tài khoản học viên đăng nhập hệ thống
. Thời khóa biểu học viên
. Cập nhật thông tin cá nhân học viên
MODULE CHUYỂN HỌC PHÍ, TÀI KHOẢN HỌC PHÍ . Quản lý tài khoản tiền dư của học viên
. Chuyển học phí cho người thân khi dừng học
. Bảo lưu tài khoản dư
MODULE QUẢN LÝ SỰ KIỆN . Quản lý sự kiện thông báo chung đến toàn học viên
. Thuật toán chọn ngày dựa vào điều kiện tiền đề
MODULE GỬI MAIL THÔNG BÁO  . Gửi mail thông báo đến học viên của lớp học
. Gửi mail thông báo khi tạo tài khoản học viên, giáo viên
. Gửi mail thông báo khi thay đổi thông tin lịch học
MODULE LỚP THEO HỢP ĐỒNG . Tạo và quản lý lớp theo hợp đồng trọn gói
. Báo cáo doanh thu học phí theo ghi danh, theo hợp đồng
MODULE QUẢN LÝ TƯ VẤN . Phân quyền tư vấn viên đăng nhập hệ thống
. Quản lý tài khoản tư vấn viên
. Thiết lập và quản lý hoa hồng tư vấn viên
. Quản lý chi hoa hồng tư vấn viên
MODULE TÀI KHOẢN GIÁO VIÊN . Tài khoản Giáo viên đăng nhập hệ thống
. Xem lịch giảng dạy, thông tin chi lương liên quan
MODULE GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ GIẢNG DẠY . Quản lý giáo viên đăng ký giảng dạy lớp học
. Xét duyệt và phân bổ giáo viên thỏa điều kiện
MODULE QUẢN LÝ CÔNG VIỆC NỘI BỘ . Thiết lập dự án nội bộ
. Thiết lập hạng mục công việc liên quan
. Thiết lập đội ngũ tham gia dự án
. Quản lý tiến độ dự án

PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỌC VIÊN L'EDU - GÓI TẬP ĐOÀN

MODULE ACTIVITY DASHBOARD . Giao diện Dashboard dành cho quản lý
. Hiển thị mọi thông tin trực quan: Đóng học phí, Điểm danh, Chi lương
MODULE TƯ VẤN TRỰC TUYẾN . Tài khoản online tư vấn cho mọi học viên
. Tích hợp link URL vào website trung tâm
MODULE GHI DANH TRỰC TUYẾN . Học viên ngoài trung tâm có thể ghi danh Online 
MODULE TÍCH HỢP GỬI TIN NHẮN SMS . Hỗ trợ tích hợp hệ thống nhắn tin SMS đến học viên.
MODULE L'EDU OFFLINE CÀI ĐẶT TẠI MÁY TRẠM . Gói L'EDU đặc biệt cài đặt tại máy trạm vận hành khi không có internet
MODULE BÁO CÁO ĐA CƠ SỞ . Báo cáo tài chính đa cơ sở
PHÁT TRIỂN TÍNH NĂNG THEO YÊU CẦU . Phân tích, ưu tiên phát triển tính năng theo yêu cầu khách hàngĐỘI NGŨ CHUYÊN VIÊN 

 
     Live Chat